Počúvať, čudovať sa, baviť sa

Rodinná prehliadka

Objaviť ešte viac tajomstiev spolu s celou rodinou!
Odporúčané pre deti vo veku 6 – 12 rokov.
Klikajte ďalej!

Sobota, nedeľa a sviatky: 14.30
Trvanie: približne 60 minút
Cena: 3,50 € za osobu

INFORMÁCIE
A REZERVÁCIE

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List