Po tajných cestičkách

Po meste Marchegg

Prechádzka mestom trochu iného druhu! Kto má rád zabudnuté miesta a kúty, tu klikne.

26. a 27. marca 2022
Trvanie: približne 45 minút
Cena: 3,50 € za osobu

INFORMÁCIE
A REZERVÁCIE

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List