O obroch a trpaslíkoch

V ríši stromov

Od 16. 8. 2022. Napínavý výlet k obrovským stromom a k mravcom lužným! Objav niečoho rozprávkového a jedinečného!

Denne 15.00
Trvanie: približne 45 minút
Cena: 3,50 € za osobu

INFORMÁCIE 
A REZERVÁCIE

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List