Bezbariérovosť

Vyhradené parkovisko pre zdravotne ťažko postihnutých sa nachádza priamo za nádržou zámku Marchegg, čo je najkratšia vzdialenosť od auta na Dolnorakúsku krajinskú výstavu. Bezbariérový prístup do výstavných priestorov na prvom poschodí zabezpečuje výťah.

Výstava bola navrhnutá inkluzívnym návrhom. Tento obsahuje poskytovanie sprievodcu výstavou v posunkovej reči a audio sprievodcu pre zrakovo postihnutých návštevníkov. Okrem toho výstava obsahuje dotykové predmety ako aj dotykový navádzací systém. V priestore pokladní (na prízemí) sa nachádza aj dotykový plán výstavy.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List