Prírodná krajina, ktorá stojí za ochranu

Ako môžeme našu krajinu chrániť? Táto otázka sa dostávala počas industrializácie a jej vplyvov na životné prostredie do čoraz väčšej pozornosti. Vznikali prvé organizácie na ochranu prírody. Kým vznikla Weikendorfská remíza, ako prvá oblasť chránenej prírody v Rakúsku, už sme žili v roku 1927. Dnes je v Dolnom Rakúsku veľa chránených oblastí – ako napríklad suché miesta na štrku a na bývalom riečnom piesku alebo lužné oblasti. S ohľadom na ich význam sú najväčšie a najnedotknuteľnejšie v Rakúsku a aj v Európe.. Dozveďte sa viac o prírode Moravského poľa, ktorá stojí za ochranu! 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List