Od „železnej opony“ k „zelenému pásu“

Pst! Rieky sú rozmanitejšie ako by to vyzeralo na prvý pohľad! Predstavujú komunikačné a obchodné cesty, kontaktné ale aj konfliktné zóny. Morava sa považovala z historického hľadiska predovšetkým za spájajúci prvok. Štátnou hranicou v modernom slova zmysle sa stala až v roku 1918. Od roku 1949 rieka oddeľovala Moravské pole ako súčasť „železnej opony“ na viacero desaťročí od Záhoria. Dnes je Morava opäť dôležitým spojovacím článkom: spája jedinečné prírodné priestory medzi Severným ľadovým oceánom a Čiernym morom ako komponent „zeleného pásu“.

Ponorte sa do obsiahlej histórie riek Moravského poľa!

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List