Obilná komora Moravské pole?

V tom panstvo nebolo celkom jednotné: literáti zo začiatku 19. storočia označovali Moravské pole iba za nevyčerpateľný zdroj obilia pred dverami Viedne. V rovnakom čase ho opisovali experti ako pieskom pokrytú, neplodnú step. Čo vlastne platí? Aby sa našla odpoveď na túto otázku, musí sa skúmať hlbšie. Od optimalizačného tlaku koncom 19. storočia, cez nové agrárne technológie po druhej svetovej vojne, až po špecializáciu a technologizáciu v poľnohospodárstve v čase klimatických zmien. Úrodná pôda Moravského poľa musí vydržať veľmi veľa!

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List