Skrotený Dunaj a vzácna ropa

Ahoj parník! Začiatkom priemyselnej revolúcie začalo regulovanie tokov a na nich výstavba vodných ciest pre veľké parníky. Na tento účel sa museli najprv upraviť husté lužné lesy, kľukaté ramená rieky a pohyblivé štrkové ostrovy Dunaja. Následky týchto úprav nás zamestnávajú až dodnes. Po vybudovaní Severnej železnice cisára Ferdinanda v roku 1837 a pripojení sa na železničnú sieť, boli na Moravskom poli vybudované mnohé továrne. Nastal hospodársky rozmach! A dobývanie energie pokračuje; v roku 1949 bolo pri Matzene objavené rozlohou najväčšie ropné pole v strednej Európe. Ako však vyzerajú energie budúcnosti? 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List