Bojové pole a ihrisko pre dvorné hry

Na Moravskom poli sa často ozýval bojový hurhaj. Niektoré bitky vstúpili do histórie – ako bitka arcivojvodu Karola proti Napoleonovi, ktorý sa v nej prvýkrát musel nechať poraziť. Rozhodujúcu úlohu hralo Moravské pole aj pre Habsburgovcov. Tu vznikla a zanikla habsburská monarchia. Počas 640 rokov trvajúceho vládnutia panstvo postavilo mnohé nádherné poľovnícke zámočky a letné panské rezidencie – čiastočne aj s opulentnými záhradami. Exotické zvieratá a rastliny, ktoré si priniesli z expedícií, prepožičali záhradám ešte exkluzívnejší vzhľad. Niektoré zvieratá a rastliny sú dnes na Moravskom poli udomácnené!

Podniknite objavnú cestu z bojových polí na ihrisko pre dvorné hry!

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List