Pruh zeme vo vrecku

V hraničnom regióne Moravské pole nikdy nebol pokoj. Od karolínskej doby dochádzalo stále ku konfliktom. Od roku 976 sa tento pruh zeme začal stabilizovať a usídľovalo sa tu čoraz viac ľudí, ktorí potrebovali pôdu na osídlenie, polia a pastviny. Až do roku 1300 tu bolo založených približne 95 osídlení! V roku 1268 nasledovala výstavba zámku Marchegg – v danom čase najväčšieho založeného mesta v rakúskom vojvodstve! Osídľovanie však nemalo len pozitívne následky. Odlesňovanie a intenzívne využívanie pôdy vyvolali nepríjemné následky, akými boli pohyblivé piesočné duny, klimatické zmeny; epidémie a vojny spôsobili to ostatné. Široké pruhy zeme spustli. Neskôr sa pokúšali vyrovnať úbytok obyvateľstva osídľovaním pracovnými silami predovšetkým z Chorvátska. Zistite viac o meniacej sa histórii kultúrnej krajiny! 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List